پارک خلیج فارس (استان بوشهر)

  • بوشهر
  • بوشهر
  • اقدامات اولیه راه‌اندازی پارک علم و فناوری خلیج فارس از سال 1384 از طرف استانداری بوشهر آغاز و مجوز مربوطه در 1387 به عنوان یک پارک فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد. پارك علم و فناوري خليج فارس با تكيه بر ظرفيت¬‌ها و قابليت¬‌های استان بوشهر و با تشويق و حمايت از مراكز فناوری، می‌کوشد تا با پشتیبانی از ايده‌های نوين در زمینه‌های بالا، ضمن كسب مزيت رقابتی در تولید محصولات دانش‌بنیان، برای توسعه علمی و فناوری، تجاری‌سازی دانش و توسعه اقتصادی استان بکوشد. همچنین، پارك علم و فناوري خليج فارس در نظر دارد با تكيه بر نيروهای متخصص دانشی موجود، ضمن دستيابی به بازارهای داخلی و حوزه خليج فارس، هيچ فرصتي را برای دستيابی به بازار جهانی از دست ندهد. در اين مسير، پارک با ايجاد فرآيندهای انگيزشی و بهبود مستمر نيروهای خلاق و دانش¬ محور، درصدد است براي پرآوازه كردن نام خليج فارس، ايران و ايراني در سراسر جهان گام بردارد.

  • ریاست پارک علم و فناوری خلیج فارس بر عهده آقای دکتر حسن حبیبی می باشد. پارک علم و فناوری خلیج فارس دارای معاونت فناوری و نوآوری و معاونت پشتیبانی و عمرانی است. همچنین دو اداره خدمات فنی و تخصصی و اداره عمرانی پارک نیز فعال می باشد.

  • آبی
  • نوع 10
  • booshehr
  • 07733333560
  • info@pgstp.ir
  • www.pgstp.ir