پارک ایلام

  • ایلام
  • ایلام
  • پارک علم و فناوری ایلام مجوز فعاليت خود را از اواسط سال 1394 از شورای گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دریافت و رسماً فعالیت خود را آغاز نموده است. پارک ایلام با تمرکز بر جامعه دانشگاهی و جوانان متخصص استان و همگرایی در بین نهاد ها و سازمان های مؤثر در عرصه علم و فناوری توانسته است مسیر روشنی را برای تجاری سازی علم و فناوری و شکوفایی و تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد دانش بنیان و همچنین بهبود وضعیت اشتغال جوانان و تحصیل کردگان فناور و توانمند در استان ترسیم نماید. پارک ایلام در راستای اهداف بالا دستی بویژه نقشه جامع علمی کشور و چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران با تدوین برنامه های هدفمند در نظر دارد با فضل الهی و همراهی و همدلی جوانان مستعد و اندیشمند و حمایت مدیران خردمند و دلسوز استان جایگاه خود را در عرصه علم و فناوری تثبیت و به عنوان کریدور اصلی بین المللی صادرات محصولات فناورانه غرب کشور مطرح گردد.

  • دکتر کامران طاهرپور، عضو هیات علمی دانشگاه ایلام، ریاست پارک علم و فناوری ایلام بر عهده دارد. این پارک دارای معاونت فناوری و پشتیبانی می باشد که دکتر محمد مهدی زاده عهده دار این سمت می‌باشد. از دیگر مدیریت های پارک علم و فناوی ایلام می توان به مدیریت اداری و مالی، مدیریت بازاریابی و تجاری سازی و مدیریت مرکز رشد جامع پارک ایلام اشاره نمود.

  • آبی
  • نوع 1
  • پارک ایلام
  • 08432201360
  • mehdizade.mohammad@gmail.com
  • www.ilam-stp.ir