پارک استان کرمان

  • کرمان
  • کرمان
  • پارک علم و فناوري استان کرمان سال ۱۳۸۶ در راستای برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب ماموریت‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف گسترش فعالیت‌های دانش‌بنیان و ارتقای سطح فناوری در منطقه شکل گرفته است. وجود ظرفيت‌هاي منطقه‌اي فراوان در استان به ويژه منابع طبيعي سرشار و اقليم چهارفصل آن، پتانسيل بالاي صنعتي، معدني، کشاورزي و برخورداري از منابع انساني متخصص در سايه‌ي دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي و پژوهشي، پارک علم و فناوري استان کرمان را به عنوان اولين پارک علم و فناوري منطقه جنوب شرق کشور داراي جايگاه و اعتبار ويژه‌اي کرده است. توجه به موضوع ايجاد پارک علم وفناوري در اساسنامه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته به عنوان سازمان موسس ضمن تقويت جايگاه قانوني پارک، گواه اهتمام و نگاه توسعه‌اي و آينده‌نگر بنيانگذاران و مسئولان مجموعه مي‌باشد.

  • ریاست پارک علم و فناوری استان کرمان آقای دکتر مسعود ترکزاده ماهانی می باشد. معاونت فناوری و نوآوری این پارک بر عهده آقای دکتر مسعود رضایی زاده بوده و آقای مهندس حمیدرضا کاشف معاونت پشتیبانی این سازمان می باشند.

  • آبی
  • نوع 5
  • park kerman~1
  • 03432225300
  • info@kermanstp.ir
  • www. kermanstp.ir