پارک چهارمحال و بختیاری

  • چهارمحال و بختیاری
  • شهرکرد
  • پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری به عنوان سی امین پارک علم و فناوری کشور 1391 تاسیس و راه اندازی گردید که پس از دريافت مجوز تاسيس مركز رشد و تصويب اساسنامه آغاز بكار نمود.پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری افتخار عضویت در IASP و شرکت در جلسات سالانه گردهمایی پارکهای جهان را کسب نموده است افتخار دارد که از سال 2016 به این انجمن ملحق شده است.

  • ریاست پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری بر عهده آقای دکتر اسماعیل پیرعلی خیرآبادی می باشد. این پارک دارای معاونت پشتیبانی و معاونت فناوری و نوآوری است

  • آبی
  • نوع 9
  • Untitled 3-c9683f2b
  • 03833330048
  • info@chbstp.ir
  • www.chbstp.ir