پارک استان مرکزی

  • مرکزی
  • اراک
  • استان مرکزی به دلیل صنعتی بودن، وجود متخصصان با تجربه و نیز جمعیت جوان تحصیل کرده، یکی از انتخاب‌های مناسب جهت ایجاد پارک فناوری در کشور بوده که با برنامه‌ریزی و راهبری مناسب، به یکی از پارک‌های موفق و سطح يک در کشور تبدیل گردیده است.پارک علم و فناوری استان مرکزی از شهریور ماه سال 1381 و بر اساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی، فعالیت اجرایی خود را آغاز نموده است. و از همچنین از سال 1384 عضو کامل انجمن بین‌المللی پارک‌های علم و فناوری (IASP) می‌باشد.پارک علم و فناوری با ایجاد انگیزش و مدیریت جریان دانش، فناوری و منابع در میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکتهای خصوصی و صنعتی در استان مرکزی، ایجاد و رشد شرکت‌های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل می‌نماید. پارک‌های علم و فناوری استان مرکزی همچنین خدماتی با ارزش افزوده بالا و فضاهای کاری و تأسیسات مناسب و کیفی به شرکتهای مستقر در پارک ارائه می‌نماید.

  • رياست پارک: دکتر محمد رفيعی معاون فناوری و نوآوری: دکتر محمد کريم‌الدینیمعاون پشتيبانی: مهندس حمزه مددیمدير مراکز رشد: مهندس مجيد شمسی

  • سبز
  • نوع 1
  • پارک استان مرکزی
  • 08632802601
  • info@astp.ir
  • www.astp.ir