پارک استان قم

  • قم
  • قم
  • پارک علم و فناوری استان قم به عنوان حامی توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان در سطح استان قم در 22 فروردین 1391 توسط وزیر محترم وقت علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور استاندار محترم قم با مأموریت های خاص بویژه در حوزه علوم انسانی و فناوری‌های هویت ساز (مبتنی بر ظرفیت کم نظیر استان قم) افتتاح شد. این پارک مصمم است با حمایت از ایده‌های فناورانه، استارتاپ‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیان نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد دانش محور استان داشته باشد. پارک علم و فناوری استان قم هم اکنون از بیش از 100 واحد فناور تحت پوشش مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی و مرکز رشد واحدهای فناور، مرکز رشد مشترک کشاورزی و مدیریت امور موسسات و بازاریابی حمایت می‌کند. محل استقرار فعلی پارک علم و فناوری استان قم در مجتمع مروارید منطقه پردیسان و در مجاورت دانشگاه‌های معتبر و مراکز پژوهشی استان واقع است.

  • ریاست پارک علم و فناوری استان قم برعهده دکتر سید حسین اخوان‌ علوی است. ایشان دارای دکتری مدیریت سیاست‌گذاری از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران بوده و پیش از پذیرش ریاست پارک علم و فناوری در سال 1393 مسئولیت‌های متعددی چون ریاست بنیاد نخبگان استان، مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری را برعهده داشته است. هسته عملیاتی پارک علم و فناوری استان قم در حال حاضر یک معاونت فناوری و پشتیبانی، 3 مرکز رشد و مدیریت امور موسسات و بازاریابی را شامل می‌شود.

  • آبی
  • نوع 1
  • ghom
  • 02532812125
  • info@qomstp.ir
  • www.qomstp.ir