پارک استان زنجان

  • زنجان
  • زنجان
  • فرآیند راه¬اندازی پارک علم و فناوری استان زنجان در سال 1393 با صدور حکم راه¬اندازی، دکتر داود مرادخانی از سوی استاندار وقت زنجان آغاز گردید. پس از پیگیری مستمر مسئول راه¬اندازی وقت پارک در سال 1396 موفق به اخذ موافقت اصولی با موضوع برق الکترونیک، آی تی و صنایع و مواد معدنی از محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. از سال 96 تاکنون با جذب 95 واحد فناور و حمایت و بسترسازی در خصوص ایجاد اشتغال 760 نفر توانسته در زمینه های مختلف نسبت به توسعه استان و کارآفرینی اقدام نماید.این سازمان در سال 1397 با اخذ ردیف هزینه ای از محل سازمان برنامه و بودجه کل کشور و تصویب چارت تشکیلاتی خود در قالب یک سازمان دولتی نسبت به ارائه خدمات و تأمین بسترهای لازم در راستای اهداف سازمان وزارت علوم تحقیقات و فناوری گام بردارد.

  • ریاست پارک علم و فناوری استان زنجان بر عهده جناب آقای دکتر داود مرادخانی می باشد. ایشان دارای مدرک تحصیلی دکترا از دانشگاه صنعتی شریف و مرکز تحقیقات CSIRO استرالیا, مهندسی مواد می باشند. از سوابق ایشان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:بر پایي نمايشگاه‌هاي پژوهشي، فناوري، هنري و مديريت اجرايي برنامه‌هاي هنري برگزاری کنفرانس و نمایشگاه ICME2013برگزاری فن بازار استانی- هفته پژوهش در سال 1394، 1396 لغایت 1399 طراحي و راه اندازي آزمايشگاه يا كارگاه فني، واحد پژوهشي، كتابخانه تخصصي، شبكه تخصصي رايانه يا واحدهاي نيمه صنعتيراه اندازی سنگ شناسیراه اندازی کانی شناسیراه اندازی مکانیک سنگراه اندازی فرآوری مواد معدنی ايجاد رشته هاي جديد و به خصوص رشته‌هاي ميان رشته‌اي و تقويت و گسترش دوره‌هاي تحصيلات تكميلي همکاری در راه اندازی رشته مهندسی معدنهمکاری در راه اندازی رشته مهندسی مواد همكاري موثر در تاسيس دانشگاه، مركز تحقيقاتي، موسسه‌هاي عالي آموزشي و پژوهشي، شهرك‌ها و پارك‌هاي علم و فناوري، مركز رشد و شركت‌هاي دانش بنيان مرکز علمی – کاربردی کالسیمینتأسیس شرکت دانش بنیان بهینه سازان فرآوری مواداحیا و راه اندازی مجدد پارک علم و فناوری تحصیلات تکمیلی زنجانراه اندازی و تأسیس پارک علم و فناوری استان زنجانمسئول پیگیری راه اندازی شعبه دوم پارک در دانشگاه زنجانراه اندازی مرکز پژوهشی ارفع در حوزه فلزات غیر آهنیراه اندازی اولین و بزرگترین مرکز تحقیق و توسعه سرب و روی کشورراه اندازی انواع پایلوت های تحقیقاتی و صنعتی در حوزه تولید فلزات غیر آهنی پذيرش مسئوليت قواي سه گانه و شركت در شوراها، كميته‌ها و هيا‌ت‌هاي رسمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ... كه جزء وظايف سازماني فرد نباشد.مشاور جوان رئیس هیأت عامل ایمیدروعضو کارگروه بررسی توانایی علمی گروه معدنعضو کارگروه اقتصاد و تولیدی بعنوان صاحب نظر دانشگاهی در بخش صنعت و معدنعضو اصلی کمیته صنعت و معدنمدیر گروه دانشگاه زنجانعضو شورای راهبردی دانشگاهمعاون پژوهشی دانشکده مهندسیمسئول پیگیری و راه اندازی شعبه دوم پارک علم و فناوری در دانشگاه زنجاننماینده استان جهت پیگیری پارک استانی با اطلاع ریاست محترم دانشگاهمدیرپارک علم و فناوری و مرکز رشد علوم پایهعضو گروه نظارت و ارزیابی دانشگاهمسئول راه اندازی پارک علم و فناوری استان

  • قرمز
  • نوع 9
  • park zanjan~1
  • 02433737926
  • info@zstp.ir
  • www.zstp.ir