پارک آذربایجان غربی

  • آذربایجان غربی
  • ارومیه
  • پارک علم و فناوری آذربایجان غربی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تحقق آرمان توسعه علمی کشور در عرصه‌های ملی و بین المللی فعالیت می‌نماید. این پارک در افق آرمانی خود در 10 سال آینده، مجموعه‌ای دارای مرجعیت فناوری در استان آذربایجان غربی، جنوب شرق ترکیه و شمال شرق عراق در حوزه تجارت و بازرگانی بین المللی بوده و کانون اصلی شبکه ارتباطی صادرات هر نوع محصول دانش‌بنیان کشور با کشورهای همجوار ترکیه، عراق و کشورهای مشترک المنافع (CIS) خواهد شد و نیز خواهد توانست به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای عمل کرده و سهم قابل توجه و فزاینده‌ای در تولید ناخالص داخلی استان داشته باشد.

  • آقای دکتر علی محمد نیکبخت ریاست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی را بر عهده دارند. معاونت پارک و مدیر بخش موسسات و مراکز رشد به ترتیب به عهده ی آقای دکتر احسان یوسفی و آقای دکتر محمد فتحعلی لو می باشد.

  • آبی
  • نوع 1
  • park azar gharbi
  • 04432751240
  • info@wastp.ir
  • www.wastp.ir