پارک آذربایجان شرقی

  • آذربایجان شرقی
  • تبریز
  • پارک علم وفناوری آذربایجان شرقی در شهریور ماه 1381 بر اساس مصوبه گسترش عالی و هم زمان با تدبیل یا ادغام دیگر مراکز استانی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با نیت گسترش ارتباطات تحقیقاتی صنایع موجود در منطقه با واحدهای تحقیقاتی و دانشگاه های منطقه، و با هدف ارتقا فناوری صنایع موجود در قطب صنعتی استان و افزایش توان رقابتی و در نهایت ثرورت جامعه شکل گرفت.این پارک در تاریخ 8/11/90 پس از گذراندن مراحل ارزیابی از طریق وزارت علوم تحقیقات و فناوری موفق به اخذ مجوز قطعی شد و از حمایت های استانی و مسئولان استانی آذربایحان شرقی نیز برخوردار است.پارک جامع علم و فناوری آذربایجان شرقی 10 مرکز رشد و 6 مرکز نوآوری را در خود جای داده است و 320 شرکت فناور و موسسه فعال در این پارک مستقر هستند.

  • دکتر عبدالرضا واعظی هیر رییس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی که از مرداد 97 عهده دار این مسئولیت شده اند دارای مدرک دکترای هیدروژئولوژی و دانشیاردانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریزاست.وی مدرک کارشناسی خود را در رشته زمین شناسی از دانشگاه تبریز اخذ کرده و مدارک کارشناسی ارشد و دکتری را در رشته زمین شناسی گرایش آب شناسی (هیدروژئولوژی) از دانشگاه شیراز گرفته است.وی همچنین رتبه اول کشوری در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۰ در گرایش هیروژئولوژی را در کارنامه خود دارد.یک دوره تحقیقاتی در دانشگاه توییبینگن آلمان در زمینه آلودگی های نفتی منابع آب را در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ گذرانده و پژوهشگر نمونه دانشگاه تبریز در سال های ۱۳۹۳، ۱۳۹۵و ۱۳۹۶ بوده است.وی اجرای ده پروژه پژوهشی- فناوری با صنایع و سازمان های مختلف را برعهده داشته و تا کنون ۳۲ عنوان مقاله در مجلات داخلی و خارجی و ارائه ۶۵ عنوان مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی و همچنین راهنمایی بیش از ۳۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری راعهده دار بوده است.از سوابق اجرایی وی می توان به مواردی از قبیل مدیر گروه علوم زمین دانشگاه تبریزاز دی ماه ۱۳۹۱ تا دی ماه ۱۳۹۳، رئیس اداره ارتباط با صنعت، مالکیت فکری و کارآفرینی دانشگاه تبریزاز دی ماه ۱۳۹۳ تا کنون، عضو شورای فناوری و دبیر شورای مالکیت فکری دانشگاه تبریز از سال ۱۳۹۴ تا کنون و رئیس کمیته کارآفرینی دانشگاه تبریز از سال ۱۳۹۶ اشاره کرد.

  • آبی
  • نوع 8
  • park_azar_shargh
  • 041333666270
  • info@eastp.ir
  • http://eastp.ir