پارک گیلان

  • گیلان
  • رشت
  • پارک علم و فناوري گيلان بر مبناي مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي از شهريور 1381 فعاليت اجرايي خود را آغاز كرد. پس از دريافت مجوز تاسيس مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات گيلان (بعنوان اولين ساختار حمایتی) در ديماه 1381 و تمهيد امكانات نرم افزاري و سخت افزاري مركز رشد، تصويب اساسنامه و تشكيل شوراي تخصصي مركز رشد با پذيرش 14 شركت در مرحله رشد مقدماتي در پنجم مهرماه 1382 آغاز بكار نمود

  • ریاست پارک علم و فناروی گیلان بر عهده آقای دکتر علی باستی می باشد. این پارک دارای معاونت فناوری و معاونت پشتیبانی است

  • آبی
  • نوع 5
  • gstp
  • 01333461541
  • info@gstp.ir
  • www.gstp.ir