پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  • هرمزگان
  • قشم
  • پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) به عنوان یک نهادهای زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت رسمی خود را از سال 1387 با هدف توسعه کسب و کارهای فناورانه در جزیره قشم آغاز نموده است. رسالت این پارک بستر سازی و ایجاد زیرساخت های لازم جهت رشد، توسعه و ارتقاء فعالیت های موسسات فناور، افزایش قدرت رقابت و رشد صنایع متکی بر دانش، کمک به جذب سرمایه گذاری خارجی و جذب دانش فنی و تولید ثروت در جامعه از طریق فعالیت های دانش محور و ایجاد محیطی مناسب جهت استقرار و حضور حرفه ای شرکت های فناور، دانش بنیان و واحدهای تحقیق و توسعه در زمینه های زیست دریا، بیوتکنولوژی، انرژی های نو و کلیه فعالیت های مرتبط با فناوریهای نوین است.این پارک که وسعت اولیه در نظر گرفته شده برای آن150 هکتارمی باشد با توجه به پتانسیل های موجود در منطقه، بزرگترین و معتبرترین پارک علم و فناوری در گرایش تخصصی زیست فناوری در کشور به شمار می رود.

  • ریاست پارک زیست فناوری خلیج فارس آقای دکتر محمد شریف رنجبر دارای مدرک دکتری در رشته بیولوژی دریا از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان می باشد.این پارک دارای بخش امور موسسات و بازاریابی است و مدیر آن آقای مهندس محمد سلیم پور با مدرک کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس تهران می باشد.

  • سفید
  • نوع 1
  • park gheshm~1
  • 07635221571
  • info@pgbp.ir
  • www.pgbp.ir