موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

  • تهران
  • تهران
  • جمعیت و پویایی آن آثار و پیامدهای متعدد و مهمی برای هر کشور یا منطقه به‌دنبال دارد که مستلزم برنامه‏ریزی و سیاست‌گذاری است. بدون شناخت عمیق و تخصصی تحولات جمعیتی و ویژگی‌ها و ساختار آن، تدوین سیاست‌های جمعیتی مؤثر و پایدار نیز میسر نیست. در پاسخ به نیازهای پژوهشي كشور و منطقه در زمينة مسايل و مباحث تخصصي جمعيت، مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه به عنوان یکی از مراکز پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال 1377 پا به عرصه نهاد که تا به‌حال تحقیقات جمعیتی متعدد و ارزشمندی به کشور و جامعه علمی عرضه نموده است. این مرکز در سال 1392 به مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور تبدیل و تغییر نام یافت. با توجه به سند راهبردی و برنامه اقدام مؤسسه، تغییر نام مؤسسه به "مؤسسه ملی تحقیقات جمعیت" در دستور کار است. مجوز تغییر نام مؤسسه در هیأت امنای منطقه دو پژوهشی اخذ شده است و اقدامات تغییر آن و تأیید آن در شورای گسترش و نیز در دستور کار مؤسسه قرار دارد. فعالیت‌های پژوهشی مؤسسه در حوزه‌های مدل‌سازی و روش‌های آماری جمعیت؛ جمعیت و توسعه؛ جمعیت، منابع و محیط‌زیست؛ جمعیت و سلامت؛ خانواده، ازدواج، و فرزندآوری؛ مهاجرت داخلی و شهرنشيني؛ مهاجرت بین‌المللی، جمعیت، اقتصاد و سرمایه انسانی؛ سالخوردگی جمعیت و مناسبات بین نسلی، توسط هشت گروه پژوهشي در قالب دو پژوهشكده انجام می‏پذیرد

  • ریاست موسسه دکتر رسول صادقی دانشیار جمعیت ¬شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و رئیس موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور می باشد. آثار و تألیفات علمی ایشان شامل 4 کتاب، 5 فصل کتاب به انگلیسی، 2 فصل کتاب به فارسی، 11 مقاله در مجلات بین¬المللی(Scopus, PubMed , ISI)، 52 مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی داخلی، 4 مقاله در مجلات علمی¬ـ ترویجی، 33 مقاله در کنفرانس¬های بین¬المللی(خارجی)، 46 مقاله در کنفرانس¬های ملّی(داخل ایران)، مدیر یا همکار اصلی 10 پروژه تحقیقاتی بین¬المللی و 28 پروژه تحقیقاتی داخلی است. از مسئولیت‌های علمی و اجرایی ایشان می‏توان به ریاست موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (1398 تاکنون)، معاون پژوهشی و فناوری علمی موسسه مطالعات جمعیتی کشور (98-1393)، معاون دانشجویی¬ـ فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (93-1392)، مسئول دفتر ارزیابی کیفیت آموزش دانشکده علوم اجتماعی و نماینده دانشکده در شبکه کیفیت تدریس- یادگیری دانشگاه تهران (94-1391)، مدیر امور شاهد و ایثارگر دانشکده علوم اجتماعی (92-1391)، عضو هیئت مدیره انجمن جمعیت¬شناسی ایران (1390 تاکنون)، عضو کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف)(1398 تاکنون) اشاره کرد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

  • آبی
  • نوع 1
  • موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
  • 88749967
  • info@psri.ac.ir
  • www.psri.ac.ir