مرکز نشر دانشگاهی

  • استان
  • تهران
  • با شروع انقلاب فرهنگی و فعالیت مجدد دانشگاهها و به منظور فراهم کردن مقدمات و وسایل چاپ و انتشار کتابهای دانشگاهی کمیته‌ای تحت عنوان مرکز نشر دانشگاهی و با نظارت شورای عالی نشر دانشگاهی مأمور انجام کلیۀ امور انتشاراتی ستاد انقلاب فرهنگی گردید. (مصوبۀ شماره 7/5003 مورخ 12/23/59). در نهایت، باتوجه به مصوبه جلسۀ 421 شورای عالی انقلاب فرهنگی (1382)، مرکز نشر دانشگاهی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق و مقرر گردید که با شخصیت حقوقی مستقل و با بودجۀ مصوب وزارتخانه مدیریت شود.

  • ریاست مرکز نشر دانشگاهی از آبان 1396 بر عهده آقای دکتر حسین ابراهیم آبادی است. این مرکز طبق چارت سازمانی دارای دو معاونت اجرایی و پژوهشی است.

  • آبی
  • نوع 1
  • trim.1E621917-8974-4937-AFF4-D43E20D3E557-5bd5e037
  • 02188719580
  • pobox@iup.ac.ir
  • www.iup.ac.ir