مرکز رشد و نوآوری دانشگاه خوارزمی

  • تهران
  • تهران و کرج
  • مرکز رشد و نوآوری دانشگاه خوارزمی با هدف حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید ثروت از علم راه‌اندازی شده است. مرکز رشد نوآوری و شتاب دهی واحد های فناور دانشگاه خوارزمی فعالیت اجرایی خود را از سال ۱۳۹۴ با هدف حمایت و هدایت شرکت‌های کوچک و نوپا دانش‌بنیانی که ایده‌های نوآورانه و فناورانه داشته و امکانات لازم جهت عملیاتی نمودن آن را ندارند، آغاز کرد و به عنوان حلقه‌ی واسط میان دولت، صنعت و دانشگاه به توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش و نهایتا تبدیل علم به ثروت در کشور ایفای نقش کرده استوظایف مرکز رشد و نوآوری: سازماندهی امکانات تحقیق و توسعه برای ایجاد پیوند بین منابع و مهارت‌های دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و صنعتی جهت‌دادن مؤثر جامعه علمی کشور به سوی تحقیق در رشته‏‌های موردنیاز برنامه‌‏ریزی و ایجاد زمینه مناسب به منظور کاربردی و تجاری‌کردن نتایج تحقیقات ایجاد فضای مناسب علمی و پژوهشی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور ارتقای دانش فنی متخصصین برای بروز خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه تکنولوژی دستیابی به آخرین اطلاعات و دانش فنی موردنیاز به منظور کسب و ایجاد تکنولوژی برتر در صحنه رقابت جهانی اشاعه فرهنگ و سازماندهی فعالیت‌های جمعی تحقیقاتی و استفاده از امکانات مرکز پیشنهاد راهبردهای مناسب برای جذب و انتقال دانش فنی

  • ریاست مرکز رشد و توآوری دانشگاه خوارزمی بر عهده دکتر سیدحسین حسینی لواسانی دکتری عمران و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی می باشد. ایشان در سوابق خود چندین اختراع و طرح صنعتی ملی داشته و از مدرسین دوره های توسعه فناوری و کارآفرینی در کشور می باشد.

  • آبی
  • نوع 1
  • مرکز رشد و نوآوری دانشگاه خوارزمی
  • 02188918349
  • lavasani@khu.ac.ir
  • https://inc.khu.ac.ir/