مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه مازندران

  • مازندران
  • بابلسر
  • مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه مازندران در بابلسر واقع شده شده است و در زمینه های کشاورزی، مهندسی، آی تی و علوم پایه فعالیت دارد. در این واحد مجموعا 28 واحد فناور در مراحل پیش رشد و رشد قرار دارند.

  • ریاست دانشگاه بر عهده جناب آقای دکتر کوروش نوذری است که از دانشمندان برگزیده 2 درصد دنیا در رشته فیزیک می باشد. مدیر مرکز رشد نیز بر عهده دکتر فرشاد صحبت زاده می باشد.

  • آبی
  • نوع 2
  • مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه مازندران
  • 09125155360
  • farshadsohbatzadeh@gmail.com
  • ccc.umz.ac.ir