مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

  • گلستان
  • گرگان
  • مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به منظور حمایت از ایده های نوین و واحدهای فناور فعال در رشته های کشاورزی و منابع طبیعی از سال 1390 پس از دریافت مجوزهای لازم و دریافت موافقت اصولی آغاز به کار نمود.مرکز رشد دانشگاه با اعتماد به پشتوانه انسانی متخصصین داخلی، گامی مؤثر در جهت خودکفایی علمی و استقلال فناوری در صنعت کشاورزی و منابع طبیعی بر می دارد. این هدف ایجاد بستری مناسب جهت پاسخگویی به تمامی نیازهای کشاورزی و منابع طبیعی در قالب انجام متمرکز پروژه¬ها و استمرار فعالیت تحقیقاتی تا تجاری سازی ایده ها امکان¬پذیر است. این هدف به خودی خود زمینه را برای اشتغال¬زایی نخبگان دانشگاهی ایران اسلامی و جلوگیری از فرار مغزها فراهم می¬آورد.بر این اساس، مخاطبان اصلی مرکز رشد را سه گروه فارغ التحصیلان دانشگاه های تخصصی منطقه و استان، نخبگان علمی شاغل در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و افراد ماهر و پیشکسوتان صنایع کشاورزی و منابع طبیعی و سایر علوم مرتبط تشکیل می دهند.

  • هم اکنون مدیریت مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برعهده آقای دکتر عبدالقیوم قلی پوری می باشد.

  • سبز
  • نوع 1
  • مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • 01732262008
  • Incubator@gau.ac.ir
  • Incubator.gau.ac.ir