مرکز رشد فناوری دانشگاه شاهد

  • تهران
  • تهران
  • همگام با تجهیز و راه اندازی ساختمان مرکز، اقدامات لازم جهت کسب مجوز تاسیس مرکز رشد دانشگاه از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری انجام شد که در نهایت مجوز اولین مرکز رشد دانشگاه تحت عنوان مرکز رشد فناوری سلامت در اسفند ماه سال 1393 از طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی صادر شد.همچنین مجوز تاسیس مرکز رشد واحدهای فناور از طرف شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در شهریور ماه 1394 اخذ گردید و این مرکز فعالیت خود را در حوزه علوم کشاورزی(با تاکید بر ساخت محصولات و ماشین آلات مربوط به کشاورزی پایدار)؛ علوم فنی و مهندسی و علوم پایه، حوزه سلامت و مهندسی پزشکی ؛ فناوری های مربوط به علوم انسانی و سایر حوزه های مرتبط آغاز نموده است. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

  • دکتر شهریار بیژنی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد و مدیر مرکز رشد؛ فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع دکتری از دانشگاه Edinburgh University می باشد. زمینه کاری و تخصص ایشان در زمینه هوش مصنوعی و امنیت اطلاعات است.

  • آبی
  • نوع 2
  • v2 (5)-d4a6802a
  • 02166952862
  • incubator-center@shahed.ac.ir
  • http://shahed.ac.ir/roshd/Pages/Home.aspx