مرکز رشد دانشگاه هرمزگان

  • هرمزگان
  • بندرعباس
  • مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه هرمزگان با هدف حمایت از شرکتهای نوپا و با ایده های نو از طریق ارائه خدمات مالی و مشاورهای آموزشی و در راستاي برنامه چهارم توسعه و سياست هاي کلان دولت براي توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم براي رشد فعاليت هاي دانايي محور در بخش هاي دولتي و خصوصي از طريق ايجاد و گسترش مرکز رشد علم و فناوري، دانشگاه هرمزگان از سال 1386 نسبت به درخواست مجوز براي تأسيس مرکز رشد در دانشگاه اقدام و در اين قالب نسبت به تأمين ساختمان و فضاي فيزيکي مناسب براي راه اندازي مرکز رشد واحد هاي فناور در دانشگاه اقدام و با آماده سازي و تجهيز و تأمين خدمات فني و تخصصي و استقرار ستاد مديريتي، هم اکنون بسترسازي لازم را جهت استقرار واحدهاي فناوري آماده سازي نموده است.مرکز رشد دانشگاه هرمزگان در حال حاضر دارای 33 واحد فناور می باشد که 20 واحد در مرحله پیش رشد، 10واحد آن در مرحله ی رشد و 3 واحد در قالب شرکت دانش بنیان فعالیت می کنند و همچنین این مرکز دارای 22 گواهینامه ثبت اختراع می باشد.

  • مدیریت مرکز رشد دانشگاه هرمزگان بر عهده آقای دکتر محمدعلی میرزایی می باشد. این مرکز دارای معاونت و حوزه ستادی می باشد.

  • آبی
  • نوع 1
  • WhatsApp Video 2020-12-12 at 23.16.58-e67625f7
  • 09366988432
  • montazeri.naser@gmail.com
  • www.rosh.hormozgan.ac.ir