مرکز رشد دانشگاه صنعتی سیرجان

  • کرمان
  • سیرجان
  • مرکز رشد دانشگاه صنعتی سیرجان به عنوان یک مرکز نوپا در بهشت معادن خاورمیانه، با هدف به نقش شرکتهای کوچک و متوسط فناوری در رونق اقتصادی و توسعه فنّاوری و همچنین جایگاه علم و دانش در اسناد توسعه، همچون برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی – اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز اقتصاد ایران (1404 – 1384) و نقشه جامع علمی کشور در مکانی بالغ بر 2000 متر مربع شروع به فعالیت نموده که به سرعت درحال ارتقاء می باشد. به گونه ای که صرفا در سال جاری این مرکز 17 واحد فن آور پذیرش شده را جذب نموده است.

  • مدیریت مرکز رشد دانشگاه صنعتی سیرجان بر عهده آقای دکتر محمد جواد محمودآبادی، دارای مدرک تحصیلی دکتری مهندسی مکانیک در زمینه تخصصی رباتیک و هوش مصنوعی با میزان 8 سال سابقه اجرایی، از جمله مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی سیرجان در سال های 92 الی 94 و 98 تا کنون و همچنین رئیس دانشکده مکانیک در سال های 94 الی 98 می باشد. ایشان دارای دستآوردهای علمی و تحقیقاتی ارزشمندی می باشند که میتوان به آخرین آن ) کسب مقام پژوهشگر برتر استانی- حوزه فنی و مهندسی در سال 99( اشاره نمود.

  • آبی
  • نوع 9
  • 5704297_360-0f692783
  • 09306118541
  • mohammadjavadmahmoodabadi@gmail.com
  • Incubator.sirjan.ac.ir