پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

  • تهران
  • تهران
  • پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوری توليد كننده علم و خالق فناوري هاي زيستي است. این پژوهشگاه از سال1366 براي رفع تنگناهاي علمي و اجتماعي، ايجاد زمينه هاي رشد علمي و اقتصادي، تربيت محققان مجرب، دستيابي به دانش فني لازم در جهت توسعه فناوري هاي زيستي و كمك به خودكفايي كشور كه حاصل آنها كسب اقتدار ملي و افتخار بين المللي براي ملت و دولت ايران است تاسیس شده، پژوهشگاه در تماس دائم با مراكز علمي معتبر داخل و خارج كشور است و ما در پژوهشگاه طبق رسالت خوداين تماس ها را توسعه خواهيم داد تا علم و دانش روز را كسب كرده، نيازهاي اساسي و مشكلات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جامعه را بهتر تشخيص داده و با نوآوري هاي موفق خود، در مقابله با آنها كنش مناسبنشان دهيم. فلسفه وجودي ما ايجاد محيطي سالم براي بقاي هموطنان، كمك به سلامت و بهداشت آنان و خدمت به جامعه بشري است.ارزش بنيادي ما نه پول است، نه ابزار، هر چند هر دو را براي ادامه كار لازم داريم، ارزش بنيادي ما نيروي انساني متخصص و متعهد است (نيروهاي فكري مسئول). ما عزم آن داريم تا با تلاش در جهت دستيابي به علم و فناوري هاي زيستي نوين،ساير فناوري ها را تحرك بخشيده و راه حل هايي براي مسايل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشور پيدا كنيم و از اين راه حمايت هاي سياسي و مالي مسئولين طراز اول كشور و مردم را بدست آورده و به سمت اهداف عاليه خود براي تبديل شدن به يك مركز علمي پيشتاز در منطقه خاور ميانه و جهان حركت نمائيم. وجه تمايز ما با ساير مراكز علمي نو بودن دانش ما است .

  • ریاست پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری از سال 1396 بر عهده دکتر مصطفی مطلبی می باشدو پژوهشگاه دارای سه معاونت فناوری، پژوهشی و پشتیبانی . منابع انسانی است.دکتر مطلبی درباره زیست فناوری و رسالت پژوهشگاه عنوان می کند: زیست فناوری با تولید علم و ساماندهی دانش در حوزه های مختلف علوم زیستی منجر به تولید دانش فنی، محصولات، خدمات تخصصی دانش بنیان و خلق ثروت شده است. اهمیت و گستره زیست فناوری و ورود آن به عرصه های گوناگون زندگی و نیز توسعه این فناوری در سطح بین المللی بسیار چشمگیر است. خوشبختانه اسناد ملی فرادستی کشور به زیست فناوری توجهی شایسته نموده است؛ سند ملی زیست فناوری مصوب هیات وزیران، نقشه جامع علمی کشور و راهبردهای زیست فناوری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ارتقاء جایگاه زیست فناوری و سهم آن از درآمد ناخالص داخلی (GDP) تاکید نموده است. در این راستا این پژوهشگاه به عنوان تنها پژوهشگاه ملی مربوط به ژنتیک و زیست فناوری در ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران رسالت مهم و نقش ویژه ای را بر عهده دارد و تلاش خواهد شد تا پژوهشگاه متبوع با استعانت از خداوند متعال، رهنمودهای مقام معظم رهبری، الهام از سیاستهای دولت تدبیر و امید و با استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های پژوهش و فناوری در مسیری بنا شده بر قانونگرایی، تعامل سازنده، مشارکت همگانی و اتکا به خرد جمعی، شایسته سالاری و رعایت مشی اعتدال حرکت کند.

  • سبز
  • نوع 3
  • genetic1~1
  • 44787303
  • info@nigeb.ac.ir
  • www.nigeb.ac.ir