مرکز رشد زیست فناوری

  • تهران
  • تهران
  • مرکز رشد زیست فناوری با چشم انداز "ارائه زنجیره کامل حمایتی در توسعه فناوری زیستی و توليد ارزش از جمله ایجاد بسترهای لازم برای خلق ثروت از دانش زيست فناوري" در مورخ 09/05/1384 در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری شروع به فعالیت نموده است. اصلاحیه اساسنامه مرکز نیز در مورخ 09/12/1385 به تایید وزیر محترم وقت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و طی نامه شماره 620-103 مورخ 10/04/1386 به پژوهشگاه ابلاغ گردیده است.بر اساس ماده ۳ آيين نامه نحوه راه اندازي و فعاليت مراكز رشد واحدهاي فناور و اساسنامه مركز رشد زيست فناوري، اهداف مركز رشد به شرح ذیل می‌باشد: بسترسازي مناسب جهت تجاري سازي دستاوردهاي تحقيقاتي و فناورانه ايجاد زمينه كارآفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر زیست فناوري ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه‌ زیست فناوري بسترسازي جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي مناسب جهت جذب دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه‌ زیست فناوري بسترسازی بمنظور توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي زیست فناوری قابل عرضه به بازار

  • مركز رشد زيست فناوري در ابتداي تاسيس لغايت بهمن ماه سال ۱۳۹۴ تحت مديريت جناب آقاي دكتر سيدصفاعلي فاطمي بوده است. پس از آن جناب آقاي دكتر سيد مهدي علوي به مدت ۵ سال مديريت اين مجموعه را به عهده داشتند. در حال حاضر نيز اين مركز تحت مديريت جناب آقاي دكتر ميمندي پور به فعاليت هاي خود ادامه مي دهد.

  • سبز
  • نوع 3
  • genetic2
  • ۰۲۱-۴۴۷۸۷۳۲۶-۷
  • bioincubator@nigeb.ac.ir
  • http://www.nigeb.ac.ir