مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

  • خراسان رضوی
  • مشهد
  • مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی از مراکز اصلی تحقیقات تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با هدف پاسخگویی به نیازهای پژوهشی کشور در زمینه علوم و صنایع غذایی در سال 1385 فعالیت خود را آغاز نمود. سابقه فعالیتهای این مؤسسه به سال 1359 و در قالب سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران-مرکز خراسان بر می گردد. در سال 1381 با تبدیل مراکز استانی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی به پارک های علم و فناری، این مؤسسه با نام ((پژوهشکده تحقیقات توسعه فناوری خراسان)) فعالیت خود را ادامه داد و با توجه به سیاستهای کشور مبنی بر تخصصی شدن مراکز پژوهشی، در سال1385 با نام پژوهشکده علوم و صنایع غذایی به عنوان یکی از مراکز تخصصی وزارت عتف فعالیت کرد. این سازمان با توجه به سوابق درخشان و مزیتهای منطقه ای از سال1390 به عنوان پژوهشکده مستقل ملی شناخته شد. شایان ذکر است در آبان ماه 1396 این مرکز پژوهشی با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی به مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ارتقاء یافت. سوابق چشمگیر پژوهشی این مؤسسه بویژه در سال های اخیر از جمله تعاملات گسترده با مراکز پژوهشی و صنعتی در حوزه های مرتبط، عهده داری مرجعیت مالکیت فکری در حوزه غذا و پذیرش دانشجویان دوره های دکتری پژوهش محور و نمایندگی وزارت عتف در مراکز تصمیم گیر، جایگاه ممتازی در عرصه علمی و پژوهشی کشور برای این مرکز فراهم ساخته است. با توجه به عملکرد ارزشمند مؤسسه و نیاز مبرم صنعت کشور به پژوهشهای کاربردی، انتظار می رود در آینده نزدیک این مؤسسه با برخورداری از سه مؤسسه پژوهشی، به پژوهشگاه ارتقاء یابد.

  • در حال حاضر «دکتر قدیر رجب زاده» به عنوان رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مدیریت کلان این مرکز را از طریق هدایت و اداره امور، نظارت بر حسن اجرای اهداف و برنامه ها در چارچوب قوانین ملی و اساسنامه موسسه برعهده دارند.ارتباط با نهادهای بالادستی، دانشگاه ها و موسسات داخلی و خارجی، به منظور تامین امکانات و منابع لازم و نیز بهره گیری از پتانسیل های موجود و فرصت های پیش رو برای پیشبرد اهداف این مجموعه، از دیگر وظایف رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به شمار می رود.شایان ذکر است رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به عنوان نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در «شورای هماهنگی کدکس غذایی ایران» منشاء اثرات و خدمات موثری در صنعت غذای کشور بوده است.این موسسه دارای دو معاونت «پژوهشی» و «اداری و مالی» است.برنامه ریزی، مدیریت و اداره کلیه فعالیت های پژوهشی بر عهده معاون پژوهشی این موسسه می باشد که هم اکنون توسط «دکتر ابوالفضل پهلوانلو» با اجرای پروژه های ملی بر اساس اولویت ها و اسناد بالا دستی، اجرای پروژه های تحقیقات کاربردی با رویکرد رفع مشکلات صنعت و جامعه، آینده پژوهشی در زمینه چالش های پیش روی صنعت غذای کشور، ارائه خدمات علمی، فنی، تخصصی و آزمایشگاهی و ... مدیریت می شود.«معاونت اداری و مالی» موسسه که توسط «دکتر عادل بیگ بابایی» مدیریت می شود، عهده دار برنامه ریزی و سیاستگذاری در خصوص نظام اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی در قالب قوانین و مقررات و مصوبات ملی است که فعالیت های این معاونت شامل نظارت بر چگونگی گردش کارها، مصرف اعتبارات تخصیصی و اجرای قوانین مالی و اداری می باشد

  • آبی
  • نوع 1
  • rifst_8-48883f19
  • 05135425420
  • info@rifst.ir
  • www.rifst.ir