طرح ها و دستاوردهای کشوری در زمینه کرونا (پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری)

  • تهران
  • تهران
  • با توجه به شیوع ناگهانی ویروس کرونا و ماموریتهایی که وزیر علوم به پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در زمینه مقابله با ویروس کرونا محول کرده بود سه اقدام اساسی به صورت ضربتی در دستور کار پژوهشگران و محققان این پژوهشگاه قرار گرفت گفت. با اولویت سنجی نیازهایی که وزارت بهداشت اولین اقدام اعلام کرده بود اولین اقدام راه اندازی مرکز تشخیص بیماری کرونا بود که پژوهشگاه ژنتیک موفق شد با تغییرکاربری کلینیک تشخیص ژنتیکی خود موفق شد از ۲۸ اسفند ماه سال 1398رسماً آزمایشگاه تشخیص مولکولی ویروس کرونا را راه اندازی و افتتاح نماید.در گام دوم ماموریتهای محوله وزیر محترم ۹ کارگروه علمی پژوهشگاه تشکیل شد تا تحقیقات به صورت تخصصی و بدون موازی کاری در سراسر کشور انجام گیرد. کارگروه‌هایی مانند: مطالعات سلولی و ژن درمانی مرتبط با کرونا، اپیدمیولوژی گسترش و مهار ویروس در جمعیت ایران و جهان، ساخت واکسن و دارو های موثر برای پیشگیری و درمان کرونا ویروس و پلنتی بادی، تولید مواد ضدعفونی کننده موثر و کاربردهای نو مرتبط با کرونا ویروس و کنترل کیفی عملکرد مواد مذکور، ساخت کیت تشخیصی کرونا، تاثیر فاکتورهای مهارکننده ویروس و تقویت کننده سیستم ایمنی برای مقابله با ویروس، مطالعات ژنومی کرونا ویروس ایرانی و بیو انفورماتیک، بررسی اثرات درمانی گیاهان دارویی و مواد موثر آنها و فارماکوژنتیک داروها

  • ریاست پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری از سال 1396 بر عهده دکتر مصطفی مطلبی می باشدو پژوهشگاه دارای سه معاونت فناوری، پژوهشی و پشتیبانی . منابع انسانی است.دکتر مطلبی درباره زیست فناوری و رسالت پژوهشگاه عنوان می کند: زیست فناوری با تولید علم و ساماندهی دانش در حوزه های مختلف علوم زیستی منجر به تولید دانش فنی، محصولات، خدمات تخصصی دانش بنیان و خلق ثروت شده است. اهمیت و گستره زیست فناوری و ورود آن به عرصه های گوناگون زندگی و نیز توسعه این فناوری در سطح بین المللی بسیار چشمگیر است. خوشبختانه اسناد ملی فرادستی کشور به زیست فناوری توجهی شایسته نموده است؛ سند ملی زیست فناوری مصوب هیات وزیران، نقشه جامع علمی کشور و راهبردهای زیست فناوری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ارتقاء جایگاه زیست فناوری و سهم آن از درآمد ناخالص داخلی (GDP) تاکید نموده است. در این راستا این پژوهشگاه به عنوان تنها پژوهشگاه ملی مربوط به ژنتیک و زیست فناوری در ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران رسالت مهم و نقش ویژه ای را بر عهده دارد و تلاش خواهد شد تا پژوهشگاه متبوع با استعانت از خداوند متعال، رهنمودهای مقام معظم رهبری، الهام از سیاستهای دولت تدبیر و امید و با استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های پژوهش و فناوری در مسیری بنا شده بر قانونگرایی، تعامل سازنده، مشارکت همگانی و اتکا به خرد جمعی، شایسته سالاری و رعایت مشی اعتدال حرکت کند.

  • آبی
  • نوع 3
  • clip covid-9d39aeb4
  • 44787396
  • info@nigeb.ac.ir
  • www.nigeb.ac.ir