دانشگاه یزد

  • یزد
  • یزد
  • دانشگاه یزد در سال 1367 تآسیس شده است. این دانشگاه با بیش از 14000 دانشجو در مقاطع مختلف و دایز بودن ۴۸ رشته دکترا، ۱۱۰ رشته کارشناسی ارشدو ۴۷ رشته کارشناسی از دانشگاه های جامع کشور محسوب می شود. قرار گرفتن در ردیف ۲۰۰ دانشگاه جوان برتر جهان و ۱۲ دانشگاه برتر غیر پزشکی کشور بر اساس رتبه بندی تایمز و یورپ از افتخارات این دانشگاه است.

  • دکتر قاسم برید لقمانی-استاد دانشکده ریاضی دانشگاه یزد و رئیس دانشگاه یزد

  • نارنجی
  • نوع 9
  • YazdUni_low-517a6161
  • 09133144812
  • rafeeyan@yazd.ac.ir
  • www.yazd.ac.ir