دانشگاه گلستان

  • گلستان
  • گرگان
  • دانشگاه گلستان، در سال 1387 و در راستای گسترش آموزش عالی در کشور و با توجه به نیاز مبرم منطقه و استان به نیروهای توانمند و متخصص در همه رشته های دانشگاهی تاسیس گردید. به این منظور سه دانشکده علوم پایه، علوم انسانی و فنی و مهندسی از دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان منفک و زیربنای دانشگاه گلستان را تشکیل دادند.در حال حاضر دانشگاه گلستان متشکل از 4 دانشکده علوم پایه، دانشکده علوم انسانی، دانشکده‌ فنی‌ و مهندسی گرگان و دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول در حال فعالیت است. از دیگر بخش‌های فعال علمی و فرهنگی وابسته به دانشگاه گلستان می‌توان به پارک علم و فناوری، مرکز رشد و حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز گلستان اشاره کرد که گام‌های عملی گسترده‌ای در راه گسترش معارف اسلامی در بین دانشگاهیان استان برداشته است.

  • ریاست دانشگاه گلستان بر عهده آقای دکتر فرهاد یغمایی می باشد. همچنین دکتر حسین مومنی معاون پژوهش و فناوی، دکتر خدارحم بزی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دکتر غلامرضا خوش فر معاونت دانشجویی و فرهنگی و دکتر منوچهر بابانژاد معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه می باشند. همچنین خانم دکتر پونه ابراهیمی مدیر امور پژوهشی و دکتر محمد مقصودلو مدیر مرکز رشد، کارآفرینی و پژوهش‌های کاربردی می باشند.

  • آبی
  • نوع 9
  • dan_golestan
  • 01732304001
  • info@gu.ac.ir
  • www.gu.ac.ir