دانشگاه لرستان

  • لرستان
  • خرم آباد
  • فعالیت اين مرکز آموزش عالي از سال 1356 شروع شده است. هم اکنون این دانشگاه دارای هيأت امنا و هیأت ممیزه مستقل بوده و داراي شش دانشکده علوم پايه، فني و مهندسي، ادبيات و علوم‌انساني، مدیریت و اقتصاد، کشاورزی و دامپزشکي و 4 مرکز آموزش عالی در شهرستان های الشتر ، نورآباد، پلدختر و کوهدشت می باشد. تعداد رشته های تحصیلی این دانشگاه مشتمل بر 65 رشته کارشناسی، 76 رشته کارشناسی ارشد، 49 رشته دکتری تخصصی و یک رشته دکتری حرفه‌ای می باشد و در مجموع 8466 دانشجو مشغول به تحصیل هستند. تعداد اعضای هیأت علمی 334 نفر می‌باشد که 20 نفر در مرتبه استاد، 80 نفر در مرتبه دانشیار، 214 نفر در مرتبه استادیار و 20 نفر در مرتبه مربی هستند. از جمله مهمترین فعالیتهای معاونت حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه عبارت اند از: افزایش سهم اعتبارات پژوهش در بودجه تفصیلی سال 1398 به میزان 12/5 درصد از کل اعتبار هزینه ای دانشگاه، ا فزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه، راه اندازی آزمایشگاه مرکزی شماره 1 و 2 و تجهیز آنها، بروز رسانی آیین نامه های ترفیع سالیانه و اعطای پایه تشویقی بر مبانی حرکت دانشگاه به سمت کارآفرینی، جهت دهی به پایان نامه ها ی تحصیلات تکمیلی تقاضا محور در جهت حل مشکلات جامعه و کارآفرینی و افزایش ارتباط دانشگاه با جامعه، تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی به ارائه ایده های کارآفرینی و ایجاد شرکت های دانش بنیان با اصلاح آیین نامه های پژوهشی، راه اندازی مرکز نوآوری با همکاری وزارت علوم و حمایت معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، راه اندازی پژوهشکده زنبور عسل و مرکز تحقیقات بلوط، راه اندازی مزرعه آموزش ، تحقیقاتی مرغ بومی می باشد. معاون حوزه آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بر عهده آقای دکتر احسان رشیدیان می باشد. در این معاونت علاوه بر توسعه کمی صرفا بر مبنای آمایش آموزش عالی منطقه و استان، فعالیت مناسبی در زمینه جذب دانشجوی خارجی در راستای تقویت همکاری های علمی بین المللی و توجه به فرصت مطالعاتی داخل و خارج دانشجویان دکتری داشته است و در راستای پایان نامه ها ی تحصیلات تکمیلی تقاضا محور ، بدیع و کاربردی حرکت می کند.

  • رئیس دانشگاه لرستان جناب آقای دکتر خسرو عزیزی با مرتبه علمی دانشیار در رشته اکولوژی کشاورزی می‌باشند. ایشان از 1393 تا کنون ریاست دانشگاه را بر عهده داشته اند و از نظر سوابق اجرایی نیز از مرداد 1383 تا مهر 1384 به عنوان رئیس و از آبان 1377 تا بهمن 1379 به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه لرستان فعالیت داشته اند. از جمله مهمترین اقدامات مدیریتی ایشان عبارتند از: تصویب برنامه راهبردی دانشگاه تا افق 1404، تسهیل قوانین و ماموریت گرا شدن دانشگاه به عنوان یک نقشه راه برای حرکت به سمت دانشگاه جامعه محور؛ تهیه و بروز رسانی طرح کالبدی جامع دانشگاه در راستای مدیریت سبز؛ تقویت و نهادینه نمودن فرهنگ تلاش در جهت اسلامی تر شدن دانشگاه با تقویت کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی؛ راه اندازی گروه همکاریهای علمی بین المللی و تلاش در جهت تقویت دیپلماسی علمی بین المللی و جذب بیش از 250 دانشجوی خارجی؛ توسعه و بهبود سرانه فضای آموزشی – رفاهی دانشگاهی بنحوی که تا کنون بیش از 40 هزار متر مربع به فضای دانشگاه افزوده شده است. از نظر چارت اداری دانشگاه دارای پنج معاونت می باشد وآقای دکتر محمد فیضیان معاون پژوهش و فناوری، دکتر احسان رشیدیان معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی، دکتر حسین فلاحی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر حسن نایب زاده معاون پشتیبانی و توسعه و دکتر حجت ا... یونسی معاون دانشجویی و فرهنگی می باشند.

  • زرد
  • نوع 9
  • 13333-d7fd10da
  • 00986633120100
  • info@lu.ac.ir
  • www.lu.ac.ir