دانشگاه قم

  • قم
  • قم
  • دانشگاه قم به عنوان دانشگاه جامع و مادر استان در مجموعه ای به وسعت 140 هکتار سامان یافته است و در سال جاری چهلمین سال فعالیت آموزشی، پژوهشی و فناوری خود را نظاره گر است.ساختار آموزشی دانشگاه در حال حاضر متشکل از 6 دانشکده، پردیس خواهران و پردیس دانشگاهی در مجموع با 33 گروه آموزشی و 164 رشته و گرایش تحصیلی می باشد که پذیرای نزدیک به ده هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است. نزدیک به 300 نفر اعضای هیات علمی از فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی در دانشگاه قم حضور دارند که برخی از ایشان از نخبگان ملی و بین المللی هستند.سرمایه های دانشگاه در حوزه پژوهشی و فناوری:گذشته از حضور اساتید هیات علمی و دانشجویان معزز که سرمایه هایی بی بدیل در آسمان پژوهش و فناوری کشور هستند و از توفیقات ایشان می توان دستیابی اساتید دانشگاه به توفیقاتی از قبیل قرارگیری در فهرست یک درصد و دو درصد پژوهشگران پراستناد جهان، تولید هلیوم مایع و مواردی از این دست نام برد، دانشگاه قم قابلیت ها و ظرفیت های ساختاری ارزشمندی در حوزه پژوهش و فناوری کشور ایجاد کرده است که از جمله آنها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:الف: 94 آزمایشگاه و کارگاه آموزشی و پژوهشیب: پژوهشکده ها و گروه های پژوهشی دانشگاه شامل: پژوهشکده محیط زیست، گروه پژوهشی آلاینده های محیطی، سازه های سبک، فرهنگ و محیط زیست، بیوانفورماتیک، محیط زیست و کارگروه کاهش اثرات گردوغبار می باشد.ج:مرکز رشد دانشگاه قم که از نخستین مراکز رشد کشور می باشد و تاکنون موفق به پذیرش بیش از 350 واحد فناور گردیده است که از این تعداد 78 شرکت توانسته اند با طی کردن مراحل رشد به عنوان رشدیافته در اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان کشور حضور داشته باشند و درحال حاضر 64 واحد فناور در این مرکز حضور داشته و درحال طی کردن مراحل رشد می باشند و در مجموع 13 واحد فناور این مرکز موفق به اخذ مجوز دانش بنیان در مسیر فعالیت خود شده اند.د: کتابخانه مرکزی، کتابخانه کوثر و کتابخانه سپید (ویژه روشندلان)ه:مرکز آپاو:انتشارات دانشگاه

  • ریاست دانشگاه قم : حجت الاسلام و المسلمین دکتر عسکر دیربازمعاون پژوهشی و فناوری: حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعید فراهانی فردمعاون اداری و مالی: دکتر سجاد محمدعلی نژادمعاون آموزشی: دکتر غلامعلی قاسمیمعاون دانشجویی: دکتر علیرضا باقری ثالثمعاون فرهنگی و اجتماعی: حجت الاسلام و المسلمین دکتر کریمی والامدیران پژوهشی و فناوری دانشگاه قم:مدیر پژوهشی: دکتر علی احسانیرییس مرکز رشد دانشگاه: مهندس سیدمهدی مدبریرییس گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه (صنعت): دکتر حامد بایستهرییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد: دکتر غلامرضا مهدی راونجیرییس اداره چاپ و نشر: عليرضا معظمي گودرزي

  • آبی
  • نوع 2
  • Qomfilm-84afdbbc
  • 02532103000
  • info@qom.ac.ir
  • qom.ac.ir