دانشگاه فنی و حرفه ای

  • تهران
  • تهران
  • ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻼﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ، ﻫﻢ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮐﻤﯽ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﯼ ﻣﻬﺎﺭﺗﯽ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮐﯿﻔﯽ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 3400 ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺩر 180 ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﮑﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ (53 مرکز دختران و 127 مرکز پسران) ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. این دانشگاه به عنوان تنها دانشگاه متولی آموزش عالی فنی و حرفه ای در کشور، از سال 1390 با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کار خود را آغاز نموده است. دانشکده و آموزشکده های فنی و حرفه ای به عنوان واحدهای زیرمجموعه این دانشگاه، سابقه‌ی بیش از چهل سال فعالیت آموزشی داشته و از اولین مراکز آموزش عالی کشور هستند که در تداوم مسیر تحصیلی دوره متوسطه فنی و حرفه ای (هنرستان های فنی، کشاورزی، حرفه ای، تربیت بدنی) فعالیت داشته‌اند اما تأسیس این دانشگاه و تفکیک آن از وزارت آموزش و پرورش به سال 90 بر می‌گردد. فعالیت آموزشی این دانشگاه در حال حاضر در سطح کاردانی و کارشناسی می‌باشد و هدف، تربیت کاردان (تکنسین) است. البته در تعدادی از مراکز این دانشگاه، دوره‌های کارشناسی ناپیوسته و پیوسته نیز فعالند به نحوی که سطح کاردانی پیوسته با 89 رشته و کارشناسی ناپیوسته با 59 رشته، کارشناسی پیوسته 4 رشته و در قالب دو نوبت آموزشی خدمات خود را به بیش از 135 هزار دانشجو ارائه می‌نمایند.از آنجایی که حدود 70 درصد از آموزش های این دانشگاه کارگاهی و 30 درصد دیگر نظری می باشد، لذا دانش آموختگان علاوه بر داشتن توانایی علمی، از مهارت‌های عملی و کاربردی لازم نیز برخوردارند و اکثراً در زمینه‌ های مربوط به رشته تحصیلی خود جذب بازار کار می‌شوند. مدارک تحصیلی دانش آموختگان این دانشگاه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و برای ادامه تحصیل در داخل و خارج از کشور معتبر می باشد. طول دوره تحصیل در هر یک از مقاطع (کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته) 2 سال است و دانشجویان تابع مقررات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند.

  • ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای بر عهده جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران می‌باشد. این دانشگاه دارای معاونت آموزشی، پژوهشی، مالی و اداری و فرهنگی می‌باشد.معاونت پژوهش و فناوری بر عهده جناب آقای دکتر محسن جهانشاهی می‌باشد. بخش‌های زیرمجموعه این معاونت به شرح ذیل فعالیت دارند.- مدیر کل دفتر امور پژوهش و فناوری؛ جناب آقای دکتر معراج رجایی- رییس مرکز اسناد، انتشارات و کتابخانه؛ سرکار خانم دکتر آذرچهر صحت- رییس مرکز کارآفرینی و ارتباط صنعت؛ جناب آقای سعید زمانی- رییس مرکز رشد و پارک‌های علم و فناوری؛ سرکار خانم الهام ایمانیان- سرپرست دفتر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات، جناب آقای دکتر حامد سپهرزاده

  • آبی
  • نوع 5
  • final-b37a8172
  • 42350000
  • info@tvu.ac.ir
  • www.tvu.ac.ir