دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  • مازندران
  • ساری
  • این مجموعه آموزشی-پژوهشی در سال 1352 هجری شمسی به صورت یک واحد آموزشی غیرانتفاعی به منظور ایجاد دوره¬ های آموزش کشاورزی با نام مدرسه عالی مهندسی کشاورزی تاسیس گردید. رشته ¬هایی که در بدو تأسیس پذیرای دانشجو گردید، رشته¬ های کشاورزی عمومی، جنگل و مرتع و دامپروری بود. در سال 1358 این مرکز آموزش عالی به همراه چند مرکز دیگر زمینه¬ ساز ایجاد دانشگاه مازندران به مرکزیت شهر بابلسر گردیدند. پس از ارتقاء امکانات و قابلیت¬های مورد نیاز یک موسسه آموزشی، از اواخر سال 1376 دو دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی به طور منفک از هم مجوز تأسیس دریافت نمودند و از سال تحصیلی 79-1378 نیز رسماً فعالیت آموزشی خود را آغاز کردند. با پیگیری¬های مستمر و تلاش بی¬وقفه مدیران و کارشناسان ذیربط در سال 1383 موافقت اصولی تاسیس مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی اخذ گردید و در آغازین ماه¬های سال 1384، چهار دانشکده علوم زراعی، مهندسی زراعی، علوم دامی و شیلاتو منابع طبیعی به طور مستقل آغاز بکار نموده که خود سبب تجهیز و هموار نمودن راه تعالی حوزه ¬های متعدد تخصصی در دانش کشاورزی و منابع طبیعی بوده است. در همین راستا و با عنایت به اینکه استان مازندران قطب اقتصادی مهمی در مسیر توسعه و ارتقاء کشاورزی و صنایع مملکت محسوب می¬شود، متولیان در امر آموزش و پژوهش تصمیم به راه¬ اندازی پژوهشکده¬ هایی در سطح مجتمع نمودند که پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی مازندران، پژوهشکده اکوسیستم های خزری و پژوهکشده فناوری های زیست گیاهان دارویی دستاوردهای مبارک پیگیری¬های مجدانه ایشان بوده است.پژوهشکده­ ی اکوسیستم های خزری، اولین پژوهشکده تخصصی دانشگاه با مجوز وزارت علوم در سال ۱۳۸۶ در محل دانشگاه عوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در کیلومتر ۱۰ جاده ساری به نکا شروع به کار نموده است. تا کنون چندین پروژه کاربردی را شروع و به اتمام رسانده و چهار کنفرانس در مقیاس بین­المللی برگزار نموده است. این پژوهشکده دارای آزمایشگاه­هایی در زمینه های گاهشناسی درختی (Dendrochronology)، تنوع ژنتیکی سلولی ملکولی و هم­چنین برخوردار از سایر آزمایشگاه ­های خاک، هیدرولوژی، بیوتکنولوژی، کشت بافت در مکان دانشکده منابع طبیعی می­باشد. سه گروه پژوهشی مستقل تحت عناوین گروه پژوهشی سنجش از دور و اطلاعات ماهواره­ ای، گروه پژوهشی اکوسیستم ­های مرتعی جنوب خزر و گروه پژوهشی شناخت اکوسیستم ­های جنگل در این پژوهشکده فعالیت می­ کنند.پژوهشکده ژنتیک و زیست­ فناوری کشاورزی طبرستان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شکل گرفت. این پژوهشکده از گروه¬‌های به¬نژادی و به­زراعی برنج، مرکبات، گیاهان دارویی، مهندسی ژنتیک و بیولوژی مولکولی تشکیل شده است. از بـدو تأسیس این مرکز پژوهشی (۱۳۸۷) تاکنون، مجموعه آزمایشگاه­‌هایی در حوزه‌­های مختلف زیست­‌فناوری به مساحتی حدود ۱۰۰۰ متر مربع راه ­اندازی و خدمات آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی قابل توجهی را در حـوزه­‌های مرتبط با زیسـت‌­فناوری ارائه نموده است. وجـود گلخانه‌‌ها (حدود ۲۰۰۰ متر مربع) و مزرعه پژوهشی (حدود ۴۰۰۰۰ متر مربع) در این پژوهشکده و اجرای طرح­‌های مهم پژوهشی در زمینه‌های مختلف و راهبردی نظیر تولید کودهای زیستی، سموم زیستی، کیتوزان، کیتین، آنزیم‌­ها، آگار، استاگزانتین و اصلاح و معرفی ارقام مختلف برنج، کلزا و سویا توانـسته نتـایج مهـّـمی به همـراه داشتـه بـاشـد

  • اسداله تیموری یانسری رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دکتری علوم دامی- تغذیه دام و طیور پست الکترونیک: astymori@sanru.ac.ir مرتبه علمی: دانشیارپایه علمی: ۲۳گروه پژوهشی: علوم دامی

  • قرمز
  • نوع 3
  • farsi01-Segment 1-7e105fde
  • 09112528055
  • norolahasadi@gmail.com
  • https://sanru.ac.ir/