دانشگاه صنعتی کرمانشاه

  • کرمانشاه
  • کرمانشاه
  • دانشگاه صنعتی کرمانشاه یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران است که با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، تأمین نیازهای صنایع گوناگون موجود در استان کرمانشاه و منطقه غرب، توسعه و کاربردی نمودن فناوری‌های نوین در صنایع مختلف از بهمن سال ۱۳۸۶ با پذیرش ۱۳۰ دانشجو در دو رشته مهندسی برق و مهندسی شیمی در شهر کرمانشاه فعالیت خود را آغاز کرد. دانشگاه صنعتی کرمانشاه هم‌اکنون به‌صورت هیئت امنایی اداره می‌شود. یک هیئت امنای ۱۲ نفره به‌صورت مشترک اداره این دانشگاه را به همراه دانشگاه رازی کرمانشاه بر عهده دارد.

  • ریاست دانشگاه صنعتی کرمانشاه بر عهده آقای دکتر علی اکبر اختری می باشد. این دانشگاه دارای سه معاونت آموزشی و پژوهشی، معاونت ادارای و مالی و معاونت فرهنگی است. حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی به عنوان اولین معاونت دانشگاه در سال ۱۳۹۰ تشکیل گردید.

  • آبی
  • نوع 2
  • avc_11-1dc383ab
  • 09183312785
  • m.safary85@gmail.com
  • https://kut.ac.ir/