دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  • مازندران
  • بابل
  • دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل یکی از دانشگاه‌های فنی و مهندسی دولتی وابسته به وزارت علوم ایران واقع در شهر بابل، استان مازندران می‌باشد. دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل تنها دانشگاه دولتی صنعتی استان مازندران و شمال ایران است. این دانشگاه دارای شش دانشکده، ۲۰۰ عضو هیئت علمی و حدود ۶ هزار دانشجو می‌باشد که یک چهارم دانشجویان آن در مقطع تحصیلات تکمیلی و بقیه دانشجویان در مقطع کارشناسی مشغول تحصیل می‌باشند.دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در رده‌بندی سالهای ۲۰۲۰و۲۰۱۹و۲۰۱۸ تایمز در بخش عمومی در رتبه اول دانشگاه‌های ایران ودر سال۲۰۱۸ در رده ۳۰۱–۳۵۰ دانشگاه‌های جهان قرار گرفت و همچنین در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز رده ۳۵۱–۴۰۰ جهان را کسب کرد. این دانشگاه در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای در سال ۲۰۲۰ در رشته مهندسی مکانیک در رده ۷۶–۱۰۰ جهان و دوم ایران، در رشته علوم و مهندسی انرژی در رده ۱۵۱–۲۰۰ جهان و دوم ایران و همچنین در رشته مهندسی شیمی نیز در رده ۳۰۱–۴۰۰ جهان و ششم ایران قرار گرفت. همچنین این دانشگاه در رتبه‌بندی سال 2021 یو اس نیوز (U.S.News) رتبه 5 ایران را کسب کرد و بالاتر از دانشگاه های صنعتی شریف و امیرکبیر ایستاد همچنین در شاخه مهندسی، رتبه 156 جهان و در رشته مهندسی شیمی نیز رتبه 175 را به دست آورد.

  • ریاست این دانشگاه هم‌اکنون برعهده جواد واثقی امیری استاد تمام دانشکده مهندسی عمران این دانشگاه می‌باشد.همچنین آقایان دکتر فرهادی معاون پژوهش و فناوری، دکتر محمدی دانیالی معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر نوایی نیا معاون آموزشی، دکتر ربیعی معاون دانشجویی و دکتر رسولی معاون اداری و مالی دانشگاه می باشند.

  • آبی
  • نوع 1
  • nit3-1338e93c
  • 01132369786
  • research.office@nit.ac.ir
  • nit.ac.ir