دانشگاه صنعتی قوچان

  • خراسان رضوی
  • قوچان
  • دانشگاه صنعتی قوچان در سال 1385 تحت عنوان دانشکده فنی و مهندسی قوچان تاسیس گردید و در سال 1388 با مجوز شورای گسترش آموزش عالی به مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان و سپس به دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان در سال 1392 تحقق یافت. هم اکنون دانشگاه صنعتی قوچان دارای حدود 3000 دانشجو و 78 عضو هیئت علمی می باشد.دانشگاه صنعتی قوچان دانشگاه تخصصی- صنعتی برتر شمال شرق کشور، دارای زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی مناسب برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم(تولید ثروت از علم در راستای نیازهای جامعه) با فضایی پویا، ارزش محور و متناسب با فرهنگ اسلامی– ایرانی می باشداین دانشگاه در رتبه بندی ISC در بین 15 دانشگاه صنعتی برتر کشور قرار گرفته است.از جمله افتخارات این دانشگاه حضور عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی جناب آقای دکتر حسن کریمی مله به عنوان 1% دانشمندان برتر دنیا برای 3 سال پیاپی طبق گزارش معتبرترین پایگاه استنادی دنیا (WoS) می باشد.

  • ریاست دانشگاه صنعتی قوچان بر عهده جناب آقای دکتر علی اصغر بهشتی می باشد. این دانشگاه دارای معاونت آموزشی و پژوهشی، معاونت مالی و اداری و معاونت فرهنگی و دانشجویی است. برخی از وظایف اصلی حوزه ریاست به شرح زیر می باشد:نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تربیتی، دانشجویی، اداری و مالی، عمرانی و امور خدمات علمی و خدماتی و تمامی ارتباطات داخلی و بین‌المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع ذی‌صلاح؛ تعیین خط ‌مشی اجرایی دانشگاه در قالب سیاست‌های علمی، آموزشی و پژوهشی؛ هدایت و رهبری فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و عمرانی دانشگاه؛ ارایه گزارش سالانه دانشگاه به هیئت امنا؛ نظارت برحسن اجرای فعالیت‌های جاری دانشگاه و مصوبات هیئت امنا و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی در زمینه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، مالی و محاسباتی و ارجاع آنها به مقامات ذی‌صلاح؛

  • سبز
  • نوع 2
  • ghoochan
  • 05147343001
  • info@qiet.ac.ir
  • qiet.ac.ir