دانشگاه صنعتی شیراز

  • فارس
  • شیراز
  • دانشگاه صنعتی شیراز در سال 1383 تأسیس گردید و فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود. این دانشگاه در حال حاضر، در 5 رشته- گرایش در مقطع کارشناسی و بیش از 70 رشته- گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می پذیرد. و در رتبه بندی تایمز در جایگاه 600 تا 800 قرار دارد. سال گذشته مجوز مرکز نوآوری و فناوری دانشگاه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، و هم زمان، مجوز مرکز رشد دانشگاه نیز از پارک علم و فناوری فارس، صادرگردید. در حال حاضر، فضای فیزیکی هر دو مرکز ذکر شده در حال تکمیل می باشد.

  • آقای دکتر محمد مهدی علویان مهر ریاست دانشگاه صنعتی شیراز را به عهده دارند. مراکز رشد و نوآوری و کارفرینی دانشگاه زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه راه اندازی می شوند. در حال حاضر آقای دکتر سید جعفر روزگار، معاون پژوهش و فناوری و آقای دکتر غلامرضا هنرآسا، رئیس مرکز نوآوری و کارفرینی دانشگاه می باشند.

  • بنفش
  • نوع 5
  • تیزر2-a3eb0c41
  • 07137353505
  • rouzegar@sutech.ac.ir
  • sutech.ac.ir