دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  • تهران
  • تهران
  • «دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی» نخستین دانشگاه صنعتی کشور است که اولین بخش آن تحت عنوان «مدرسۀ عالی فنّی پست و تلگراف» در 1307ش. و در محلّ کنونی دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر پایه گذاری شد. هم‌اکنون «دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی» با 8 دانشکدۀ مهندسی مشتمل بر برق، مکانیک، عمران، هوافضا، صنایع، نقشه‌برداری،کامپیوتر، مهندسی و علم مواد، و 3 دانشکده علوم پایه مشتمل بر ریاضی، فیزیک و شیمی، فعّالیّت های آموزشی و پژوهشی خود را سامان داده است. این دانشگاه در حال‌حاضر 2 قطب علمی، 6 پژوهشکده، 98 آزمایشگـاه پژوهشی، 3 گروه پژوهشی و 4 مـرکز پژوهشی دارد که در زمینه‌های تخصّصی دانشگاه، فعّالیّت حرفه ای دارند. این دانشگاه در نظام های ارزشیابی و رتبه بندی بین المللی از جمله لایدن، شانگهای، تایمز و Scimago حضور داشته و بر اساس جدید ترین رتبه بندی تایمز در 2020 در جایگاه 801 تا 1000 دانشگاه های برتر دنیا قرار دارد. همچنین در رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام (ISC) این دانشگاه جزء 5 دانشگاه برتر صنعتی کشور و 13 دانشگاه بزرگ و برتر کشور می باشد. در حال حاضر 320 عضو هیئت علمی در دانشگاه به فعّالیّت¬های علمی و پژوهشی اهتمام دارند که از این تعداد 70 نفر استاد تمام هستند. 15رشتۀ آموزشی در مقطع کارشناسی، 75 رشته گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 45 رشته گرایش در مقطع دکتری در این دانشگاه، تدریس می¬شود.

  • دکتر فرهاد یزدان دوست دانش آموخته دکتری مهندسی در رشته مهندسی عمران- آب، کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه و کارشناسی مهندسی عمران از انگلستان می¬باشد. وی پس از اندوختن تجربه کاری در شرکت مهندسی مشاورعمران درانگلستان، در سال 1370 به عضویت هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی درآمد و در ادوار مختلف، ریاست دانشکده مهندسی عمران، مدیریت طرح وبرنامه و معاونت پژوهشی دانشگاه را عهده دار بوده است. مدیریت تحقیقات کاربردی امورآب وزارت نیرو، نخستین ریاست موسسه تحقیقات آب کشور و مدیریت مرکز منطقه¬ای مدیریت آب شهری- وابسته به یونسکو از مسئولیتهای وی در دوره ماموریت او در وزارت نیرو می¬باشد. وی از سال 1394به عنوان نخستین معاون بین¬الملل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مشغول فعالیت¬های بین¬المللی متنوعی از جمله راه اندازی پردیس بین-المللی چند گرایشی دانشگاه (MIC) بوده است. راهنمایی هشت رساله دکتری و قریب به یکصد پایان نامه کارشناسی ارشد و انتشار مقالات تخصصی متعدد در زمینه¬های مدیریت بهم پیوسته منابع آب، مدیریت ریسک تاب¬آور در شبکه¬های آبرسانی و شبکه¬های زهکشی شهری، طراحی و راه¬اندازی سامانه¬های پایش و پیش¬بینی آب و هوا، سازگاری با تغییر اقلیم و مبانی تاب¬آوری در توسعه پایدار از فعالیتهای علمی وی به شمار می¬آید.دکتر یزدان دوست، همچنین سابقه عضویت در هیئت¬های تحریریه نشریات علمی- تخصصی بین¬المللی وبسیاری از نهادها و انجمن¬های علمی- تخصصی ملی و بین¬المللی را در کارنامه خود دارد. مدیر مسئول نشریه آبانگان، عضو موسس و رئیس هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران، عضو شورای مرکزی مدیریت انجمن بین-المللی تحقیقات ومهندسی آب و محیط¬زیست (IAHR)، عضو شورای مرکزی مدیریت شاخه آسیا- پاسیفیک انجمن بین¬المللی تحقیقات و مهندسی آب و محیط¬زیست، عضو کمیته راهبری یونسکو در زمینه رسوب و فرسایش (ISI)، عضو شورای مرکزی مدیریت انجمن جهانی رسوب و فرسایش (WASER)، عضو کمیته ملی آب شناسی ایران، عضو کمیته هیدرولوژی سازمان جهانی هواشناسی(WMO) ، معاون و نماینده جمهوری اسلامی ایران در شورای بین دولتی برنامه آب شناسی یونسکو (UNESCO – IHP)برخی از فعالیتهای تخصصی- اجتماعی وی در طی سالیان بوده است. سازماندهی و مشارکت در برگزاری کنفرانس¬ها و کنگره¬های علمی بین¬المللی و ایراد سخنرانی¬های کلیدی در مجامع بین¬المللی از دیگر فعالیت¬های او در این راستا به شمار می¬آید.

  • آبی
  • نوع 9
  • aaaa-6003656c
  • 02184064411
  • roshd@kntu.ac.ir
  • www.kntu.ac.ir