دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  • تهران
  • تهران
  • دانشگاه صنعتی امیرکبیر همان گونه که در سالیان گذشته به عنوان یکی از دانشگاه‌های موفق فنی و مهندسی کشور، در امور علمی و آموزشی و تربیت نیروی کارآمد، نقش سازنده‌ای را جهت شکوفایی صنعتی اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی کشور ایفا نموده است، بر اساس چشم انداز ترسیم شده تلاش دارد تا با بهره‌مندی از سیستم‌های آموزشی و پژوهشی برتر و با هدف ورود به جمع دانشگاه‌های نسل سوم، متعهد به پرورش پیشگامان علوم و فناوری در بالاترین سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی باشد. ماموریت و اهداف راهبردی 20 ساله مبتنی بر این است که تا سال1404 در زمره 100 دانشگاه برتر دنیا و یکی از سه دانشگاه برتر خاورمیانه محسوب شود.بر طبق مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در انتهای سال 1383 در این دانشگاه تاسیس شد. که در سالهای 87-88 زیر مجموعه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه قرار گرفته و به نام مدیریت توسعه نوآوری و فناوری در هیات امنای دانشگاه تغییر نام داد.این مدیریت از سه بخش مراکز کارآفرینی و شتابدهندها، مرکز رشد و مرکز هدایت شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل یافته و ضمن ترویج فرهنگ کارآفرینی درسطح دانشگاه تلاش می‌کند تا با شناسایی نخبگان وصید ایده‌های ناب و انجام حمایت‌های مادی و معنوی، مقدمات لازم برای تبدیل آنها به شرکت دانش‌بنیان موفق را فراهم آورد. همچنین با ایجاد زیر ساخت لازم به همراه پشتیبانی‌های مؤثر شرکت‌های دانش‌بنیان آنها را در جهت تجاری‌سازی موفق محصولات و خدماتشان یاری نماید و بدین ترتیب هم دانشگاه و هم کارآفرینان از منافع مادی و معنوی دستاوردهای حاصل بهره‌مند گردند.

  • ریاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر آقای دکتر سید احمد معتمدی از اساتید هیات علمی دانشکده مهندسی برق از سال 1393 تا کنون می‌باشند. معاون پژوهش و فناوری ایشان آقای دکتر حسین حسینی تودشکی از اساتید هیات علمی دانشکده مهندسی هوافضا بوده و یکی از 5 مدیریت زیر مجموعه این معاونت، مدیریت توسعه نوآوری و فناوری که مدیریت آن برعهده آقای دکتر علی نیک‌بخت از اساتید هیات علمی پژوهشکده فناوری‌های نو دانشگاه می‌باشد.

  • آبی
  • نوع 10
  • dan_amir_kabir
  • 09126007284
  • motamedi@aut.ac.ir
  • aut.ac.ir