دانشگاه شهید چمران اهواز

  • خوزستان
  • اهواز
  • دانشگاه شهيد چمران اهواز با قدمتی بيش از 60 سال جزء دانشگاههای پیشرو در حوزه علم و پژوهش همواره در نمایشگاههای متعددی شرکت داشته است. این دانشگاه با دارا بودن 14 دانشکده ( 3 دانشکده مصوب دیگر که جمعآ 17 دانشکده خواهد شد)، 600 عضو هیأت علمی، 6500 دانشجوی مقطع تحصیلات تکمیلی (4500 دانشجوی کارشناسی ارشد و 2000 دانشجوی دکتری) و 12 مرکز تحقیقاتی فعال، 70 واحد فناور و همچنین دار بودن آزمایشگاه¬های تخصصی، به عنوان بزرگترین دانشگاه در جنوب غرب کشور می¬باشد. این دانشگاه با اتکاء به تخصص و تجریه اعضاء هیأت علمی در 10 سال گذشته بالغ بر 600 قرارداد پژوهشی در حوزه ارتباط با صنعت منعقد نموده و 22 تفاهم¬نامه همکاری¬های علمی – پژوهشی منعقده نیز با سازمان¬ها، صنایع و دستگاه¬های اجرایی دارد.

  • ریاست دانشگاه شهید چمران اهواز بر عهده دکتر غلامحسین خواجه میباشد این دانشگاه دارای معاونت پشتیبانی، معاونت پژوهشی و فناوری، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاونت دانشجوییکه هرکدام شامل زیر مجموعه های حوزه های مرتبط با خود می باشد

  • آبی
  • نوع 5
  • دانشگاه شهید چمران اهواز
  • 06133330022
  • pajhoohesh@scu.ac.ir
  • www.scu.ac.ir