دانشگاه شهید باهنر کرمان

  • کرمان
  • کرمان
  • در تاریخ هیجدهم مردادماه 1351 شورای گسترش آموزش عالی اجازه تاسیس دانشکده علوم و دانشکده فنی را برای موسس دانشگاه کرمان - مرحوم علیرضا افضلی پور- صادر کرد تامقدمات تهیه طرح های ساختمانی انجام شود. پس از انجام پاره ای مذاکرات بین مهندسان مشاور پیرراز و موسس دانشگاه درمورد نحوه انجام طرح، قراردادی در تاریخ 17 دیماه سال 51 جهت تهیه طرح های ساختمانی دانشگاه منعقد شد. این دانشگاه در جنوب شرقی شهر کرمان و در زمینی به مساحت 5000000 مترمربع بنا گردیده و فعالیت آموزشی خود را باپذیرش 90 دانشجو در سال 1354 آغاز نمود. موسس دانشگاه کرمان - مرحوم علیرضا افضلی پور- می¬باشد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نام یکی از فرزندان انقلاب، شهید محمدجواد باهنر، دانشگاه شهیدباهنر نامیده شد. فضای آموزشی و پژوهشی دانشگاه در ابتدای تأسیس 25000 مترمربع برای تعداد 5000 دانشجودر نظر گرفته شده بود اما در حال حاضر این فضا در مجموع به بیش از230000 متر مربع و تعداد دانشجویان به بیش از 14000 دانشجو افزایش یافته است.دانشگاه دارای 11 دانشکده، 1 مجتمع آموزش عالی، 2 مرکز آموزش عالی، 1 پردیس دانشگاهی، 5 پژوهشکده، 1 مرکز پژوهشی و 64 گروه آموزشی بوده و دانشجویان در بیش از 300 رشته و گرایش، مشغول به تحصیل هستند. همچنین دانشگاه در بیش از 190 رشته و گرایش در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.

  • 1- رئیس دانشگاه: محمدعلی طاهرتحصیلات: دکتری شیمی تجزیه سال 1375 از Indian Institute of Technology, New Delhi, India (دارای Ranking 50 بین دانشگاه­های جهان)سوابق اجرائی:- رئیس جهاد دانشگاهی کرمان 1371-1365- رئیس دانشگاه پیام نور کرمان 1385-1377- رئیس دانشکده علوم دانشگاه شهیدباهنر کرمان 1394-1386- سرپرست دانشگاه شهیدباهنر کرمان 1394/8/27- رئیس دانشگاه شهیدباهنر کرمان 1394/9/19افتخارات آموزشی و پژوهشی:- پژوهشگر نمونه دانشگاه­های جنوب شرق کشور، دانشگاه­های استان کرمان و دانشگاه شهیدباهنر کرمان؛ سالهای 1376، 1377، 1378، 1385، 1390، 1391، 1392- استاد نمونه کشوری 1384- پژوهشگر نمونه کشوری 1387، 1388- دریافت جایزه علمی افضلی­پور(چهارمین دوره) 1385- قرار گرفتن در جمع ۲% پژوهشگران پراستناد جهان 1399

  • سفید
  • نوع 6
  • namayeshghah-9ac6f9c4
  • 03433257141
  • chancellor@uk.ac.ir
  • https://uk.ac.ir