دانشگاه زنجان

  • زنجان
  • زنجان
  • شوراي گسترش آموزش عالي در جلسه شماره 97 مورخ 15/5/1353 تأسيس مدرسه عالي كشاورزي و دامپروري را در رشته‌هاي مديريت كشاورزي و دامپروري (مقطع كارشناسي) در شهر زنجان تصويب كرد. به دنبال آن در 14 اسفندماه سال 1353 اولين جلسه هيأت امناي مدرسه عالي زنجان تشكيل و مقرر گرديد كه از اول مهرماه سال 1354 فعاليت آموزشي خود را با پذيرش 72 دانشجو از طريق آزمون سراسري در دو رشتة مديريت كشاورزي و مديريت دامپروري آغاز كند. در حال حاضر این دانشگاه شامل 4 دانشکده، مرکز رشد واحدهای فناور، یک پژوهشکده و آزمایشگاه مرکزی بوده و فعالیت های ستادی آن در قالب 5 معاونت انجام می‌گردد. تعداد دانشجویان دانشگاه حدود 10 هزار نفر می‌باشند که بیش از 25 درصد آنها دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری میباشد. تعداد اعضاء هیات علمی دانشگاه 480 نفر میباشد که در 50 گروه آموزشی پژوهشی فعال هستند.مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه نیز با هدف کمک به توسعه استان از طریق ارتقاء تکنولوژی صنایع تولیدی، صنعتی و کشاورزی در سال 1382 تأسیس شد. این مرکز زیر نظر دانشگاه زنجان و با استفاده از امکانات و تجربیات متخصصین دانشگاه، بستر مناسبی را جهت ایجاد شرکت‌های خصوصی توسط فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با استفاده از فناوری‌های جدید در عرصه اقتصاد استان فراهم نموده است.

  • رئیس دانشگاه زنجان در حال حاضر آقای دکتر سید محسن نجفیان می باشند. این دانشگاه دارای 5 معاونت، یک مرکز رشد واحدهای فناور، 4 دانشکده و یک پژوهشکده فناورهای نوین زیستی است. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آقای دکتر جمال داودی، مدیر پژوهش آقای دکتر نصراله عباسی، مدیر فناوری و ارتباط با جامعه آقای دکتر رسول محرمی رئیس و مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری آقای دکتر جلال صبا می باشند.

  • سفید
  • نوع 3
  • dan zanjan~1
  • 02433052824
  • project_ex@znu.ac.ir
  • http://www.znu.ac.ir/research/