دانشگاه بیرجند

  • خراسان جنوبی
  • بیرجند
  • دانشگاه بیرجند در سیزدهم خرداد ماه ۱۳۵۴ در قالب یک مؤسسه آموزش عالی به ریاست زنده یاد پروفسور محمدحسن گنجی از دانش آموختگان مدرسه شوکتیه و پدر علم جغرافیای نوین ایران تأسیس شداین دانشگاه قطب علمی و یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های شرق کشور در بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی واقع است. دارای ۱۱ دانشکده در سه پردیس شوکت آباد، امیرآباد و پردیس شهداء است.دانشکده هنر این دانشگاه یکی از قطب های مهم علمی در زمینه اموزش دانشگاهی فرش دستباف می باشد.دانشگاه بیرجند در حال حاضر با ۱۱ دانشکده و پنج پردیس در شهرستان‌های استان به عنوان قطب علمی آموزشی شرق کشور عهده‌دار ۱۲۰۰۰ دانشجو در ۳۴۰ کدرشته می‌باشد.اولین حضور این دانشگاه در نظام رتبه بندی تایمز در سال ۲۰۱۷ (۱۵مین دانشگاه ملی ایران) بود و براساس تازه ترین رتبه بندی برترین دانشگاه های جوان جهان در سال ۲۰۱۹ توانست موفق به کسب رتبه ۱۰در میان ۱۳ دانشگاه ایران شود

  • ریاست دانشگاه بیرجند برعهده آقای دکتر احمد خامسان می‌باشد. معاونت پژوهشی، فناوی و نوآوری دانشگاه را آقای دکتر حمیدرضا نجفی بر عهده دارند و دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت به مسئولیت آقای دکتر علی سعیدی شامل سه مجموعه مرکز نوآوری و شتابدهی، مرکز مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی و مرکز اشتغال‌زایی و کارآفرینی می‌باشد.

  • نارنجی
  • نوع 4
  • b354b3581a6c276c9ee4ef93c71b20f716519937-360p-1f005fec
  • 05631022000
  • innovationcenter@birjand.ac.ir
  • karafarini.birjand.ac.ir