دانشگاه بوعلی سینا

  • همدان
  • همدان
  • دانشگاه بوعلی سینا که جزء دانشگاه های برتر کشور با توانائی های علمی،پژوهشی و اجرایی منحصر به فرد و با سابقه 50 ساله در غرب کشور است، با دارا بودن 13 دانشکده، 4 مرکز تحقیقاتی و پژوهشکده و یک قطب علمی و 450 نفر عضو هیأت علمی ، تعداد زیادی دانش آموخته و حدود 12 هزار دانشجوی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، جامعه هدف مناسبی برای مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه محسوب می شود. و در حال حاضر مرکز رشد دانشگاه به عنوان متولی اصلی توسعه فناوری در دانشگاه با بهره برداری از تمامی امکانات و ظرفیت های علمی و اجرایی دانشگاه در حال فعالیت می باشد.مرکز رشد دانشگاه بوعلی سینا در تاریخ 15/11/81 با مجوز تأسیس به شماره 707-103 فعالیت های خود را در زمینه عمرانی و نوشتن اساسنامه آغاز نمود. با تصویب اساسنامه در تاریخ 30/2/83 و فراخوان عمومی در ابتدای همان سال ، اولین استقرار واحد فناور در تاریخ 7/8/83 صورت پذیرفت.در بهمن ماه 1385 همزمان با تصویب برنامه کاری مرکز رشد، فعالیت های این مرکز از حوزه فناوری و اطلاعات و ارتباطات به تمامی حوزه ها و به صورت عمومی بسط پیدا نمود.در حال حاضر 41 واحد فناور(پیش رشد، رشد و دانش بنیان) در سه ساختمان مرکز رشد مستقر می باشند و 95 درصد اقدامات لازم جهت راه اندازی مرکز نوآوری و شتابدهنده دانشگاه انجام شده است و این مرکز به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

  • دکتر جلال اکبری به عنوان مدیریت مرکز رشد و کار آفرینی و عضو هیأت علمنی گروه عمران و دارای سوابق علمی و اجرایی گسترده در دانشگاه های استان می باشند.

  • نارنجی
  • نوع 3
  • IMG_2403-241fc3ef
  • 08138282035
  • roshd@basu.ac.ir
  • http://roshd.basu.ac.ir