دانشگاه بجنورد

  • خراسان شمالی
  • بجنورد
  • دانشگاه بجنورد واقع در شهرستان بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی در سال ۱۳۸۴ تأسیس شده است. ریاست این دانشگاه بر عهده جناب آقای دکتر احمد محقر می‌باشد. هم‌اکنون بیش از ۴۰۰۰ دانشجو در در 30 رشته مختلف در این دانشگاه مشغول به تحصیل می‌باشند. دانشگاه بجنورد به عنوان دانشگاه مادر استان دارای 4 دانشکده فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و هنر است که نقش مهم و موثری را در پرورش دانشجویان، ایجاد و توسعه فناوری و حل معضلات استانی و منطقه ای در شمال شرق کشور ایفا می‌کند. دانشگاه بجنورد به منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌های نوآوری و خلاقیت دانشجویان و اعضای هیئت علمی، سازماندهی آنها در چارچوب هسته‌های فناور جهت ورود به مراکز رشد، عرضه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه، تجاری‌سازی، ایجاد و انتقال فناوری و حمایت از ایده‌های نو کارآفرینان در سال 1397 اقدام به ایجاد مرکز نوآوری نموده است. اجزای مرکز نوآوری جامع دانشگاه بجنورد شامل کلینیک مشاوره کسب و کار، آزمایشگاه نوآوری و فضای کار اشتراکی و خصوصی می‌باشد. در حال حاضر یک شرکت دانش‌بنیان و 8 واحد فناور در این مرکز مشغول به فعالیت هستند.

  • ریاست دانشگاه بجنورد بر عهده آقای دکتر احمد محقر؛ عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم سیاسی می‌باشد. این دانشگاه دارای سه معاونت آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی و دانشجویی می‌باشد. مرکز نوآوری زیر مجموعه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه مشغول به فعالیت است.

  • آبی
  • نوع 2
  • دانشگاه بجنورد
  • 05832201000
  • innovation@ub.ac.ir
  • ub.ac.ir