دانشگاه ارومیه

  • آذربایجانغربی
  • ارومیه
  • دانشگاه ارومیه بعنوان اولین مدرسه پزشکی ایران در اواخر قرن نوزدهم توسط جوزف کاکران(1855-1905) تاسیس شد اما تحت عنوان دانشگاه مادر استان آذربایجانغربی ، ابتدا در قالب آموزشکده در یک باغ 15 هکتاری در مسیر جاده بند به سال 1344 شروع به کار کرد. اکنون با داشتن 11 دانشکده و مرکز آموزش عالی، 6 پژوهشکده و مرکز مطالعاتی، تحقیقاتی و خدماتی، پردیس دانشگاهی، مرکز آموزش زبان، مرکز نیمه حضوری، مرکز رشدو موزه تاریخ طبیعی با بیش از13000 نفر دانشجو،508 نفر هیأت علمی و550 نفر کادر اداری به فعالیت آموزشی و تحقیقاتی خود ادامه می دهد.دارای مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات ، مرکز نوآوری و استارت آپ، مرکزرشد جامع مشترک با پارک علم وفناوری و یک دفتر تجاری سازی فناوری در حوزه تولید و تجاری سازی فناوریها و حمایت از واحدهای فناور می باشد.

  • آقای دکتر رحیم حب نقی ریاست دانشگاه ارومیه را در دو دوره (1380- 1376و1392 تاکنون)عهده دار بوده است. معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بر عهده آقای دکتر بهرام دلیر نقده می باشد که با سه مدیریت و پنج اداره و یک مرکز رشدونو آوری مجموعه پژوهشی دانشگاه را اداره می کنند.

  • آبی
  • نوع 9
  • معرفی دانشگاه-4cbf980e
  • 04432752741
  • iro@urmia.ac.ir
  • http://urmia.ac.ir